Προιόντα της MathCo

MathGD

Αποτελείται από 17 διαφορετικές βασικές κατηγορίες ασκήσεων, που καλύπτουν όλη την ύλη του Σχολείου. Η κάθε κατηγορία αποτελείται απο 4 έως 6 επίπεδα δυσκολίας και ένα τυχαίο επαναληπτικό στην κάθε κατηγορία.
Οι βοήθειες είναι εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου.
Τα επίπεδα δυσκολίας είναι δομημένα έτσι ώστε να καλύπτουν και τον αδύναμο και τον άριστο μαθητή.

MathDD

Αποτελείται από 20 διαφορετικές βασικές κατηγορίες ασκήσεων, που καλύπτουν όλη την ύλη του Σχολείου. Η κάθε κατηγορία αποτελείται απο 4 έως 6 επίπεδα δυσκολίας και ένα τυχαίο επαναληπτικό στην κάθε κατηγορία.
Οι βοήθειες είναι εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου.
Τα επίπεδα δυσκολίας είναι δομημένα έτσι ώστε να καλύπτουν και τον αδύναμο και τον άριστο μαθητή.

MathED

Αποτελείται από 17 διαφορετικές βασικές κατηγορίες ασκήσεων, που καλύπτουν όλη την ύλη του Σχολείου. Η κάθε κατηγορία αποτελείται απο 4 έως 6 επίπεδα δυσκολίας και ένα τυχαίο επαναληπτικό στην κάθε κατηγορία.
Οι βοήθειες είναι εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου.
Τα επίπεδα δυσκολίας είναι δομημένα έτσι ώστε να καλύπτουν και τον αδύναμο και τον άριστο μαθητή.

MathSTD

Αποτελείται από 18 διαφορετικές βασικές κατηγορίες ασκήσεων, που καλύπτουν όλη την ύλη του Σχολείου. Η κάθε κατηγορία αποτελείται απο 4 έως 6 επίπεδα δυσκολίας και ένα τυχαίο επαναληπτικό στην κάθε κατηγορία.
Οι βοήθειες είναι εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία του σχολικού βιβλίου.
Τα επίπεδα δυσκολίας είναι δομημένα έτσι ώστε να καλύπτουν και τον αδύναμο και τον άριστο μαθητή.